אבוקדו גליל

אבוקדו גליל

₪14.90

/ק"ג

₪35.00

/ק"ג