עגבניה שרי
אדום אשכול

עגבניה שרי אדום אשכול

₪9.90

/ק"ג

₪17.90

/ק"ג