תפוח אדמה
באטר לבן

תפוח אדמה באטר לבן

₪12.90

/ק"ג

₪12.90

/ק"ג