תירס לבן
תאילנדי

תירס לבן תאילנדי

₪15.90

/ק"ג

₪9.90

/ק"ג