שעועית תאילנדית

שעועית תאילנדית

₪35.00

/ק"ג

₪35.00

/ק"ג