עגבניה שרי
ליקופן חום

עגבניה שרי ליקופן חום

₪28.00

/ק"ג

₪19.90

/ק"ג