דלעת פרוסה

דלעת פרוסה

₪12.90

/ק"ג

₪15.90

/ק"ג