עגבניה שרי
צהוב אשכול

עגבניה שרי צהוב אשכול

₪35.00

/ק"ג